Historie

99,82% oppetid
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 11 dager!
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 6 måneder!
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Payments
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Services / Payments
Ingen hendelser i 17 dager!
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Services / Web Portal