Historie

99,99% oppetid
Ingen hendelser i 25 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Payments
Ingen hendelser i 8 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 13 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Services / Payments
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ute av drift
Services / Web Portal
Ingen hendelser i 6 dager!
Ute av drift
Services / Web Portal
Ute av drift
Ute av drift
Services / Chat and Login
Ingen hendelser i 1 dag!
Scheduled Maintenance - Upgrade
2 Berørte tjenester: