Historik

99,786% drifttid
Inga händelser på 24 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Inga händelser på 8 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Services / Web Portal