Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 25 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Payments
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Services / Payments
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Services / Chat and Login
Avbrott
Services / Web Portal
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Services / Web Portal
Avbrott
Avbrott
Services / Chat and Login
Inga händelser på en dag!
Scheduled Maintenance - Upgrade
2 berörda tjänster: